You are currently displaying Big5
陰陽路十七之監房有鬼 (2002)
Troublesome Night 17
Alias: 陰陽路 17 之 監房有鬼
地區: 香港
語言: 粵語 
院線: 京都 
片種: 恐佈 
級別: II B (香港) 
發布日期: 12/05/2002 - 12/11/2002
票房: HK $15,290
 
導演
  林偉賢
 
編劇
  林華勳
 
監製
  南燕
 
 
演員
  李燦森    
  麥家琪    
  羅蘭    
  雷宇揚    
  唐家輝    
  李兆基    
  陳穎妍    
  張豪龍    
  何家駒    
  八兩金    
  九紋龍    
  鬼塚    
  吳浣儀    
  羅樹琪    
  陳偉誠    
  李嘉榮    
  大昌    
  林偉賢    
  魏德禮    
  司徒譽華    
  姓名不詳的80s警察演員(5)    
 
出品公司
  中大電影創作室
 
攝製公司
  東和電影娛樂有限公司
 
發行公司
  中大電影發行有限公司 (香港)
 
副導演
  張珮詩
 
場記
  楊志尉
 
攝影指導
  陳耀明
 
攝影組
  彭家棟   林麗盛   王震武
  李志偉(2)
 
燈光組
  彭家棟   林麗盛   王震武
  李志偉(2)
 
美術指導
  柳瑞賢
 
服裝管理
  陳美娟
 
化妝
  文麗儀
 
剪接
  梁國榮
 
道具
  伍仲偉
 
收音
  李廣添
 
音樂
  麥振鴻
 
出品人
  士摩蕭
 
製作總監
  楊逸德
 
策劃
  張少堅
 
統籌
  成潮基
 
製片
  大昌
 
助理製片
  戎穎詩
 
場務
  杜君平
 
劇照
  宋炳瑜
 
茶水
  蘇千花
 
特效
  余興華
 
效果
  周錦榮
 
後期製作
  聲藝影視後期製作有限公司
 
拍攝地點
  香港