You are currently displaying Big5
五毒 (1978)
The Five Venoms
Alt title: The Five Deadly Venoms
Alt title: 5 Deadly Venoms
地區: 香港
片種: 功夫/武術 
上映日期: 08/12/1978
 
導演
  張徹
 
編劇
  張徹
  倪匡
 
武術指導
  梁挺
  鹿峰
  戴徹
 
監製
  邵仁枚
 
 
演員
  江生 ... 楊德
  郭振鋒 ... 捕快何遠新
  孫建 ... 捕頭馬騰
  鹿峰 ... 湯山魁
  羅莽 ... 李豪
  韋白 ... 洪文通
  王龍威 ... 王大老爺(知縣)
  狄威 ... 五毒門掌門人
  谷峰 ... 原老夫子
  劉晃世 ... 萬發
  沈勞 ... 水果小販
  林輝煌 ... 捕快
  孫樹培 ... 捕快林光
  王清河 ... 捕快
  蕭玉龍 ... 捕快
  譚鎮渡    
  楊雄 ... 捕快
  周堅平 ... 捕快
  余太平 ... 捕快
  夏國榮 ... 捕快
  陳鴻(2)    
  黎友興    
  陳志樂    
  王憾塵 ... 仵作
  劉準 ... 獄卒
  方茹 ... 原老夫子家人
  錢似鶯    
  呂紅 ... 原老夫子家人
  丁東 ... 店伴
  馮明 ... 店伴
  杜永亮    
  金天柱    
  未知邵氏演員(01)    
  未知邵氏演員(13)    
  萬艾迪    
  未知邵氏演員(18)    
  未知邵氏演員(41)    
  未知邵氏演員(42)    
  葛萍    
  姓名不詳的邵氏女演員(2)    
  黃公武    
 
出品公司
  邵氏兄弟有限公司
 
副導演
  江生   陳友文
 
攝影
  曹惠琪   龔幕鐸
 
燈光
  陳芬   關英全
 
服裝
  劉季友
 
化妝
  吳緒清
 
梳頭
  彭雁聯
 
剪接
  姜興隆
 
道具
  黎沃   劉炳威
 
佈景
  曹莊生
 
錄音
  王永華
 
音樂
  陳勳奇
 
製片
  方逸華   陳列
 
劇務
  黃錦盤