You are currently displaying Big5
龍虎門 (1979)
The Dragon and the Tiger Kids
Alt title: The Hell's Wind Staff
Alias: Hell's Windstaff
Wu Tang Collection VHS Title: Hell'z Windstaff
Alias: The Dragon and Tiger Kids
地區: 香港
語言: 粵語 
片種: 功夫/武術  喜劇 
上映日期: 07/05/1979
 
導演
  魯俊谷
  黃玉郎
 
編劇
  黃玉郎
  杜良緹
  鄧偉雄
 
武術指導
  徐蝦
  元奎
  袁振洋
  袁信義
  錢月笙
 
監製
  李文耀
 
 
演員
  孟元文    
  孟海    
  黃正利 ... 魯山度
  白彪    
  劉鶴年    
  葉飛揚    
  權永文    
  王憾塵    
  徐蝦    
  泰山    
  李春華    
  黃梅    
  班潤生    
  林克明    
  金天柱    
  張照    
  羅威    
  徐發    
  譚寶    
  朱剛    
  張志平    
  何志偉    
  楊世鈞    
  黎恩    
  溫耀祖    
  何其昌    
  李恆    
  龍英    
  江全    
 
出品公司
  玉郎影業(香港)有限公司
 
副導演
  麥國漢   陳熹   陳文權
 
故事
  黃玉郎
 
場記
  陳美玲(2)
 
攝影
  馬官華
 
燈光
  鄧明(2)
 
美術指導
  丁遠大
 
服裝
  潘雁英
 
化妝
  黎雪霏
 
剪接
  潘雄
 
道具
  大傻
 
錄音
  紀宏達
 
音樂
  陳勳奇
 
出品人
  黃炎光   黃玉郎
 
製片
  張權
 
聲音後期製作室
  宇宙錄音公司
 
混音
  閻曉波   樊梅生
 
效果
  吳國華
 
拍攝地點
  香港