You are currently displaying Big5
少林搭棚大師 (1980)
Return to the 36th Chamber
Alias: 少林三十六房續集
Alias: The Return of Master Killer
Alias: Return to the Thirty-Sixth Chamber
Korean: 謔潰拘爰諻
Korean: Sorim Yongmun Martial Arts
地區: 香港
片種: 功夫/武術 
上映日期: 08/24/1980
 
導演
  劉家良
 
編劇
  倪匡
 
武術指導
  劉家良
 
監製
  邵逸夫
 
 
演員
  劉家輝 ... 周仁傑
  惠英紅    
  小侯    
  王清河    
  華倫    
  李擎柱    
  尤翠玲    
  陳思佳    
  石崗    
  權永文    
  楊菁菁    
  王龍威    
  江島    
  張一道    
  神仙    
  吳育樞    
  金世玉    
  張作舟    
  林克明    
  廖學明    
  李發源    
  麥偉章    
  楊世鈞    
  雷達    
  祁浩釗    
  楊華    
  何其昌    
  杜永亮    
  黃拔景    
  徐松鶴    
  王小明    
  方茹    
  薛春偉    
  曾醒光    
  金天柱    
  何寶星    
  陳明偉    
  藍偉    
  萬艾迪    
  鄧偉豪    
  梁心    
  朱佳    
  張永漢    
  未知邵氏演員(18)    
  未知邵氏演員(25)    
  未知邵氏演員(27)    
  袁成就    
  黎星照    
  金淇鐘    
  京株    
  Jang Da-Woo    
  文美峰    
  李華進    
  未知邵氏演員(01)    
  陳國強 (2)    
  洪新南    
  未知邵氏演員(13)    
  黎劍雄    
  未知邵氏演員(22)    
  何志偉    
  楊劍文    
  未知邵氏演員(41)    
 
出品公司
  邵氏兄弟有限公司
 
副導演
  黃拔景   李泰亨
 
場記
  蔡如娟
 
攝影
  敖志君
 
燈光
  阮定邦   陳芬
 
服裝
  劉季友
 
化妝
  吳緒清
 
梳頭
  彭雁聯
 
剪接
  李炎海   姜興隆
 
道具
  黎沃
 
佈景
  曹莊生
 
錄音
  徐炳光
 
音樂
  王居仁
 
副武術指導
  李擎柱   小侯
 
製片
  方逸華
 
拍攝地點
  香港