You are currently displaying Big5
少林十大女傑 (1981)
10 Shaolin Disciples
Alias: Ten Shaolin Disciples
Alias: Shaolin Incredible Ten
Alias: 10 Disciples of Shaolin
Korean (KMDB): Shaolin Teenage Heroines
IFD Title: Dragoneer 11 - The Ultimate
Alias: 소림십대여걸
Alias: Ten Heroines
地區: 南韓
語言: 韓語 
片種: 功夫/武術 
上映日期: 01/25/1982
 
導演
  金正勇
 
武術指導
  Han Eung
 
監製
  黎幸麟
  鄧格恩
  金容德
 
 
演員
  金明兒    
  金榮一    
  王龍(2)    
  鄭真化    
  金旭    
  陳樓利    
  文泰善    
  張哲    
  權成榮    
  盧完來    
  金學俊    
  崔夏燮    
  金容完    
  劉星(4)    
  Han Eung    
  Kim Hae-Eun    
  Bang Hui-Jeong    
  崔盛心    
  Lee Yeon-Ok    
  Lee Jang-Mi    
  Lee Eun-Yeong    
  鄭玉善    
  崔明娥    
  Lee Chan-Sook    
  崔正一    
  Choe Kwang-Soo    
  李華進    
  金永吉    
  李永萬    
  黃鍾培    
  呂珍用    
  Lee Ki-Byung    
  Lee Jae-Hak    
  金明淑    
 
 
副導演
  李亨根
 
攝影
  鄭一萬
 
剪接
  梁永燦   玄東春
 
道具
  李禮鎬
 
音樂
  李哲赫
 
執行監製
  黎慶麟
 
策劃
  鄧格恩
 
拍攝地點
  南韓