[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
吳振天  ♂
吴振天
Allan Wu
拼音: zhèn tiān
Ng Chan-Tin,  Ng Chun-Yu,  Ng Chin-Yu


 
影視作品 / Filmography (1999-2008)
 
  演員 / Actor (1999-2008)
    逆我者死 / Never Compromise (1999) ... / Ng Fai
    妖夜迴廊 / Night Corridor (2003) ... 史醫生 / Dr Vincent Sze
    海南雞飯 / Rice Rhapsody (2004) ... / Gabriel
    愛都愛都 / I Do, I Do (2005) ... / Chen Jian Feng
    精舞門 / Kung Fu Hip-Hop (2008) ... 權哥 / Brother Quan
 
 
Biography
 
  Singapore based Chinese American actor. Changed name due to similarity to Francis Ng's name.